POLISI TEMPAHAN SESI KAUNSELING DAN POLISI DATA KLIEN

POLISI TEMPAHAN SESI KAUNSELING

 • Klien mestilah berumur 18 tahun dan ke atas.
 • Klien perlu mengenal pasti terlebih dahulu isu yang ingin dibincangkan.
 • Klien boleh memilih Kaunselor dan memilih waktu sesi mengikut ketersediaan kaunselor dan kekosongan tarikh dikalendar tempahan.
 • Klien tidak boleh menukar Kaunselor selepas tempahan dilakukan.
 • Sebarang penukaran tarikh akan mengakibatkan klien diletak dalam senarai menunggu sehingga terdapat kekosongan tarikh baru. Sila rujuk Polisi Bayaran Balik
 • Klien hanya boleh mendaftar untuk diri sendiri (melainkan pendaftaran untuk anak di bawah 18 tahun)
 • Klien tidak boleh menggantikan orang lain untuk hadir sesi yang telah didaftarkan. Pihak Syoknya Kaunseling berhak membatalkan sesi tersebut dan tiada pemulangan wang akan dilakukan
 • Setiap tempahan sesi mestilah diselesaikan dalam tempoh 60 hari selepas tarikh tempahan. Pihak Syoknya Kaunseling berhak untuk membatalkan sesi yang tidak diselesaikan selepas tempoh tersebut.

** Bagi klien di bawah umur 18 tahun mestilah mendapat kebenaran daripada ibu bapa/penjaga. Klien mestilah mengisi borang kebenaran mendapatkan sesi kaunseling sebelum sesi dilaksanakan.

 • Setelah tempahan dilakukan, klien akan mendapat WhatsApp daripada Admin dalam tempoh 24 jam.
 • Menjadi tanggungjawab klien untuk mengingati tarikh dan waktu sesi yang telah ditempah (masukkan ke dalam Kalendar anda).
 • Admin akan memberi notifikasi peringatan kepada klien pada pukul 9 pagi, hari sesi dilaksanakan.
 • Kaunselor akan menghubungi klien sekurang-kurangnya 1 jam sebelum sesi sebagai peringatan dan persediaan diri
 • Kaunselor akan menunggu kehadiran klien maksimum sehingga 30 minit. Kaunselor akan beri peringatan untuk hadir sesi sekali lagi.
 • Tiada pertambahan tempoh masa sesi bagi klien yang lewat hadir.
 • Sesi akan dibatalkan serta merta sekiranya klien tidak hadir selepas 30 minit waktu menunggu. Tiada pemulangan yuran akan dilakukan (non-refundable)

Untuk memastikan bahawa Syoknya Kaunseling sedia membantu seberapa ramai klien, ketidakhadiran bagi sesi yang telah dijadualkan tanpa sebarang pemakluman akan dianggap sebagai pembatalan sesi dan mengakibatkan 100% bayaran sesi dikenakan.

 • Kami faham rancangan boleh berubah. Jika anda perlu menjadual semula sesi setelah ianya disahkan, sila maklumkan kepada kami dengan notis sekurang-kurangnya 24 jam sebelum dengan menghubungi kami melalui WhatsApp di nombor +6018 252 7055 
 • Penjadualan semula bagi kali pertama adalah percuma. Penjadualan bagi kali kedua akan mengakibatkan anda perlu membayar 50% daripada yuran sesi. 
 • Polisi ini bagi memastikan semua pelanggan SyokNya Kaunseling menerima perhatian dan penjagaan yang sepatutnya. Notis sekurang-kurangnya 24 jam sebelum membolehkan Kaunselor membantu klien lain dalam senarai menunggu.
 • Dengan persefahaman yang sama, SyokNya Kaunseling berhak untuk mengubah suai atau membatalkan mana-mana sesi sekurang-kurangnya 24 jam lebih awal sekiranya berlaku keadaan yang dikesali dan tidak dijangka. Anda akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan melalui WhatsApp. Sekiranya kaunselor tidak memberikan notis pembatalan atau penjadualan, anda akan mendapat satu sesi tambahan secara percuma. Pihak SYK akan menghubungi anda untuk penjadualan baru.
 • Sila maklum bahawa SyokNya Kaunseling mengamalkan polisi tiada bayaran semula (non-refundable).
 • Pembatalan atau tidak hadir ke sesi kaunseling tanpa makluman akan mengakibatkan 100% bayaran yuran sesi. Oleh itu tiada pemulangan wang dilakukan.
 • Demikian juga, jika kaunselor menjadualkan semula atau membatalkan sesi dengan notis kurang daripada 24 jam, maka sesi percuma akan diberikan. Yuran yang anda bayar boleh digunakan pada sesi yang seterusnya.

POLISI DATA KLIEN

 • Dengan melakukan tempahan sesi kaunseling bersama SyokNya Kaunseling, ini bermaksud klien bersetuju untuk berkongsi data peribadi klien dengan kami.
 • Data peribadi klien adalah sulit, selamat dan dilindungi di bawah AKTA KAUNSELOR 1998 (AKTA 580)
 • Klien perlu mengisi borang persetujuan termaklum (consent form) dan juga borang maklumat peribadi sebelum sesi dilaksanakan.
 • Klien 18 tahun dan ke bawah mestilah mendapat kebenaran ibu bapa/penjaga dan mengisi borang kebenaran melakukan sesi